Publications

Van Gestel, R., Goedemé, T., De Graeve, D. and Avalosse, H. (2019), ‘De impact van de proactieve flux en de verhoogde tegemoetkoming op gezondheidszorguitgaven’, in CM-Informatie, 277(2019), p. 37-43 (NL)

Lefevere E., Goedemé, T., De Wilde, M., & De Spiegeleer Tom (2019). Non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming en automatische rechtentoekenning: overzicht en case study. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 2e trimester 2019, pp. 251-283 (NL)

Lefevere E., Goedemé, T., De Wilde, M., & De Spiegeleer Tom (2019). Non-recours a l’intervention majorée et octroi automatique de droits; aperçu et etude de cas. on-take-up van de verhoogde tegemoetkoming en automatische rechtentoekenning: overzicht en case study. Revue Belge de Securité Sociale. 2e trimestre 2019, pp. 251-284 (FR)

Boucq, E. & López Novella, M. (2018). Non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen: het geval van de maatregel ‘eerste aanwervingen’ in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, Editie 1/2018, pp.63-119 (NL)

Boucq, E. & López Novella, M. (2018). Non-recours aux reductions de cotisations patronales : le cas de la mesure ‘premiers engagements’, Revue Belge de Sécurité Sociale, Edition 1/2018, pp.65-120 (FR)

Boucq, E. & López Novella, M. (2018). De non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen begrijpen: een gemengde methodologische benadering (NL)

Boucq & López Novella (2018). Comprendre le non-recours aux mesures de réductions de cotisations patronales: une approche méthodologique mixte (FR)

Boucq, E. & López Novella, M. (2018). Non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen ‘eerste aanwervingen’: wat is de omvang van het fenomeen? (NL)

Boucq & López Novella (2018). Non-recours aux réductions de cotisations sociales “premiers engagements” : quelle ampleur ? (FR)

Van Mechelen, N & Van Der Heyden, M. (2017). De strijd tegen non-take up: een inventaris van beleidsmaatregelen en reflectie in het licht van wetenschappelijke literatuur en beleidservaringen in het VK en Zweden (NL)

Van Mechelen & Van Der Heyden (2017). La lutte contre le non-take-up : un inventaire des mesures de politiques et réflexion à la lumière de la littérature scientifique et des expériences de politique au Royaume-Uni et en Suède (FR)

Van Der Heyden, M. & Van Mechelen, N.(2017). De strijd tegen non-take up: de ontwikkeling van TAKE_ISSOC (NL)

Van Der Heyden & Van Mechelen (2017).  La lutte contre le non-take up: le développement de TAKE_ISSOC (FR)

Van Gestel, R., Goedemé, T., Janssens, J., Eva Lefevere & Lemkens, R. (2017). A Reminder to Pay Less for Healthcare: take-up of Increased Reimbursement in a large-scale randomized field experiment (EN)

Goedemé, T., Van Gestel, R., Janssens, J., Lefevere, E., Lemkens, R., De Spiegeleer, T. (2017). De proactieve flux: Een succesvolle manier om de opname van de verhoogde tegemoetkoming te verbeteren, in: CM Informatie, nr. 270 (december 2017): 19-25 (NL)

Goedemé, T., Van Gestel, R., Janssens, J., Lefevere, E., Lemkens, R., De Spiegeleer, T. (2017). Le flux proactif : une méthode fructueuse pour améliorer l’octroi de l’intervention majorée, in: MC Informations, nr. 270 (décembre 2017): 19-25 (FR)

Van Mechelen, N. & Janssens, J. (2017). Who is to blame? An overview of the factors contributing to the non-take-up of social rights (EN)

Buysse, L.; Goedemé, T., Van der Heyden, M. Van Mechelen, N., Janssens J., De Spiegeleer, T., Nisen, L. (2017). De automatische toekenning van rechten in de Belgische sociale bescherming: stand van zaken en kritische reflectie. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken & R. Van Rossem (Red.), Armoede in België: Jaarboek 2017
(pp. 73-99). Gent: Skribis. (NL) 

Buysse, L.; Goedemé, T., Van der Heyden, M. Van Mechelen, N., Janssens J., De Spiegeleer, T., Nisen, L. (2017). L’octroi automatique de droits dans le cadre de la protection sociale belge. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken & R. Van Rossem (Red.), Armoede in België: Jaarboek 2017 (pp. 73-99). Gent: Skribis. (FR)